Platforma Broker&More na enostaven način omogoča pridobivanje ponudb pisarniškega materiala od različnih ponudnikov, ki jih boste lahko med seboj primerjali in se odločili o najboljšem ponudniku ali ponudnikih.

Za takojšnji začetek uporabe platforme je že pripravljen katalog pisarniškega materiala, ki predstavlja izbor največ uporabljanih izdelkov.  Iz tega nabora, ki pokriva večino vaših potreb, lahko začnete takoj naročati.

Kategorija pisarniškega materiala želi zajeti vse, kar podjetje potrebuje pri in ob vsakodnevnem poslovanju. Poleg potrošnega pisarniškega materiala in nakupa oz. najema opreme vključujemo tudi čistila, reprezentanco, delovna oblačila ter podobno.

Storitev je zelo primerna za skupine podjetij ali podjetja z več poslovalnicami, ker se osnovni nabor izdelkov in pogoji dogovorijo centralno, dnevno naročanje pa poteka iz različnih mest.